Ny rapport: Behov for markant omlægning af kødforbruget

Interesseorganisationer 25. jan 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Foto: Henrik Frydkjær
  • Danmark kan ifølge Dansk Vegetarisk Forening høste fordele ved et nyt plantebaseret fødevaremarked på mange milliarder kroner

Der er betydelige bevægelser på markedet, som peger på en fremtid med mere plantebaseret kost.

Det fremgår af rapporten ”Plantebaserede fødevarer, markedsdata, fremtidsudsigter, barrierer og løsninger”, som udkom i december i fjor med Dansk Vegetarisk Forening som afsender.

Hvis Danmark skal opnå succes med at udvikle den plantebaserede sektor, så er det ifølge rapporten afgørende, at aktørerne på tværs af værdikæden deler viden, erfaringer og indsigter. 

- Der må forventes betydelige landvindinger indenfor de næste generationer af plantebaserede fødevarer i de kommende år, så de fremstår mere og mere identiske med originalen, siger generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl, Dansk Vegetarisk Forening.

Han siger samtidig, at plantebaserede produkter for et landbrugsland som Danmark umiddelbart vil kunne anses som mere attraktive at satse på end laboratoriekød, fordi det må formodes at give primærproducenterne større ejerskab over produkternes værdi. 

Ifølge en prognose fra Bloomberg vil fremtidens plantebaserede markedet globalt set frem mod 2030 nå en værdi på ca. 160 mia. dollars.

Tænketank:  Animalsk produktion fra levende dyr forsvinder

Den amerikanske tænketank RethinkX17 forudser, at en stor del af den animalske produktion fra levende dyr er forsvundet om 10-15 år. 

Tænketanken vurderer, at alternative proteinkilder (fra laboratorier og planter) vil være billigere og således blive foretrukket af ingrediensindustrien, som er en vigtig kilde til afsætning af produkter fra dyr i dag.

RethinkX vurderer desuden, at “halvdelen af de 1,2 mio. arbejdspladser i amerikansk oksekøds- og mejeriproduktion og deres tilknyttede industrier vil gå tabt inden 2030”.

Den nye amerikanske præcisionsfermenteringsindustri vil skabe mindst 700.000 job inden 2030 og op til 1 mio. jobs inden 2035.

I februar 2021 udgav Fødevareministeriet en beregning, foretaget af Københavns Universitet, af de potentielle sundhedsøkonomiske gevinster ved de nye kostråd med mere vægt på plantebaseret kost. Beregningen viste, at gevinsten, hvis alle danskere spiser efter de nye kostråd, er på over 20 milliarder kroner årligt. 

Rapporten henviser desuden til en række undersøgelser, blandt andet biologen Simon Fairlie, som i bogen Meat: A Benign Extravagance har vurderet, at der bæredygtigt kan produceres cirka 12 kg kød om året per verdensborger i 2050 - foruden 26 kg mælk.

Det svarer til cirka 30 pct. af det nuværende globale kødforbrug og cirka 15 pct. af det nuværende danske kødforbrug. 

Opråb fra CSR-chef i Coop

CSR-chef Thomas Roland fra Coop giver med et debatindlæg i Altinget ammunition til analyserne i den nye rapport med budskabet om, at ”fødevarernes aftryk stammer hovedsageligt fra arealanvendelsen og dyreholdet, og ikke fra energiforbruget. Og det uanset om man taler klimaaftryk eller aftrykket på jordens biodiversitet. I sidste ende er det kundernes valg af varer, der er afgørende”. 

- Vi er nødt til at gå foran kunderne og skabe et lavere incitament for køb af de mest belastende varer, konstaterer Coops CSR-chef.

Opdateret 25. jan 2022